lunes, 5 de abril de 2010

Cherry Laine - A Night In ChicagoWritten-By - Bernt Möhrle , Gary Unwin , Johan Daansen , Patty Unwin.
Arranged By - Bernt Möhrle , Johan Daansen.
Producer - Bernt Möhrle.